Toshiba Urology X-Ray Tube E7255FX [E7255FX]

  • Date of Manufacturer: SEPT 2009
  • Device:  Toshiba E7255FX Urology
  • Manufacturer: Toshiba
  • Modality: Urology
  • Model: E7255FX
  • Part Number: E7255FX
  • Device Description: INSERT E7255 S/N 9H364 150KV 0.6-1.2 STATOR XS-RB 90 HORN