SIEMENS - VARIAN R/F Room X-Ray Tube OPTI 150 [OPTI 150]

  • Date of Manufacturer: SEPT 2013
  • Device:  SIEMENS - VARIAN OPTI 150 R/F Room
  • Manufacturer: SIEMENS - VARIAN
  • Modality: R/F Room
  • Model: OPTI 150
  • Part Number: OPTI 150
  • Device Description: INSERT VARIAN SG-1096 S/N 67670-T3 0.6-1..0 STOTR 3PH KVP150