GE Cath Lab Boards MPPU GEN [46226936G5A]

  • Device:  GE MPPU GEN Cath Lab
  • Manufacturer: GE
  • Modality: Cath Lab
  • Model: MPPU GEN
  • Part Number: 46226936G5A
  • Device Description: ASC ECM CPU BOARD