GE Cath Lab Boards MPPU GEN [46232600G1E]

  • Device:  GE MPPU GEN Cath Lab
  • Manufacturer: GE
  • Modality: Cath Lab
  • Model: MPPU GEN
  • Part Number: 46232600G1E
  • Device Description: ASCBIU BOARD