MedRad Avanta Injector

  • Device:  MedRad Avanta Injector
  • Manufacturer: MedRad
  • Modality: Injector
  • Model: Avanta
  • System Number: 1520